ثبت بازی

با ثبت باز کارآفر در وب سایت رسمی بازی کارآفر، از مزایای ویژه ای برخوردار شوید. برخی این این مزایا:

اطلاع رسانی به موقع از اخبار مهم بازی کارآفر

برخورداری از تخفیف در خرید نسخه های بعدی کارآفر

شرکت در جشنواره ها و قرعه کشی های تشویقی

CAPTCHA
لطفا صبر کنید