گزارش مراسم رونمایی از «کارآفر»

بالاخره از «کارآفر» رونمایی شد. در این مراسم آقایان دکتر حجت الله عبدالملکی و وحید جلیلی به سخنرانی پرداختند. این

Read more